جستجوی پزشک

دکتر محمدحسین دهقانی تفتی

تخصص: تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی- چهار راه عباس آباد - ساختمان ملک
 تلفن تماس:
32361334
همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #تخصص جراحی استخوان و مفاصل (ارتوپدی) های اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.