جستجوی پزشک

دکتر ناهید مجلسی پور

تخصص: تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: اصفهان، اصفهان - اصفهان - شمس آبادی مقابل بیمارستان سینا
 تلفن تماس:
23336349
همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #تخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی) های اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.