جستجوی پزشک

دکتر حسینقلی اعظمی

تخصص: تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: اصفهان، خیابان چهار باغ بالا-مقابل اداره گاز رادیولوژی پارک
 تلفن تماس:
031136670328
همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.