جستجوی پزشک

دکتر زهره میثاقیانپور

تخصص: تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: اصفهان، خیابان آمادگاه-جنب داروخانه سپاهان -سونوگرافی دی
 تلفن تماس:
32215153
همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.