جستجوی پزشک

دکتر سیدمحمد هوائی

تخصص: تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: اصفهان، آمادگاه - ساختمان بوعلی - شماره ۱۲
 تلفن تماس:
031 - 2215633
همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #تخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن های اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.