جستجوی پزشک

دکتر حمید افقری

تخصص: تخصص جراحی عمومی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: اصفهان، خیابان شمس آبادی
 تلفن تماس:
32202093
همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #تخصص جراحی عمومی های اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.