جستجوی پزشک

دکتر مهدی حاجی صباغ

تخصص: تخصص بیماری‌های داخلی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: اصفهان، خ شمس آبادی چهارراه قصر ساختمان زرین طبقه چهارم
 تلفن تماس:
3132369341
همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #تخصص بیماری‌های داخلی های اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.