جستجوی پزشک

دکتر سوسن ضابطی

تخصص: تخصص تصویر برداری (رادیولوژی)
سطح تحصیلات: فوق تخصص
  آدرس: اصفهان، خیابان احمد اباد - پرستار 1- پرستار 2 / 1 -
 تلفن تماس:
5138449209
  هیات علمی: دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
همه پزشک‌های اصفهان برحسب تخصص دیگر #تخصص تصویر برداری (رادیولوژی) های اصفهان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.