جستجوی پزشک

دکتر فرامرز نیک اندیش

تخصص: تخصص بیماری‌های داخلی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: دورود، دورود - بیمارستان 7 تیر
 تلفن تماس:
06654224053
همه پزشک‌های دورود برحسب تخصص دیگر #تخصص بیماری‌های داخلی های دورود
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.