جستجوی پزشک

دکتر فاطمه بختیاری قلعه

تخصص: تخصص زنان و زایمان
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: ازنا، بیمارستان امام علی (ع)
 تلفن تماس:
-
همه پزشک‌های ازنا برحسب تخصص دیگر #تخصص زنان و زایمان های ازنا
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.