جستجوی پزشک

دکتر محمدعلی صادقی پورمیبدی

تخصص: دکترای حرفه‌ای پزشکی
سطح تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
  آدرس: میبد، میبد - بلوار قاضی میرحسین
 تلفن تماس:
03527724271
همه پزشک‌های میبد برحسب تخصص دیگر #دکترای حرفه‌ای پزشکی های میبد
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.