جستجوی پزشک

دکتر فریدالدین وحیدی

تخصص: تخصص بیماری‌های کودکان
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: مشکین شهر، مشکین شهر - بیمارستان ولی عصر
 تلفن تماس:
04525230600
همه پزشک‌های مشکین شهر برحسب تخصص دیگر #تخصص بیماری‌های کودکان های مشکین شهر
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.