جستجوی پزشک

دکتر جلال زارع پور نصیری

تخصص: تخصص جراحی عمومی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: مشکین شهر، مشکین شهر - خیابان قیام
 تلفن تماس:
04525220894
همه پزشک‌های مشکین شهر برحسب تخصص دیگر #تخصص جراحی عمومی های مشکین شهر
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.