جستجوی پزشک

دکتر ناهید قلی نژاد

تخصص: تخصص زنان و زایمان
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: آبادان،  خیابان امیری، چهارراه پرویزی، مجتمع پزشکی امیرکبیر
 تلفن تماس:
52230147
همه پزشک‌های آبادان برحسب تخصص دیگر #تخصص زنان و زایمان های آبادان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.