جستجوی پزشک

دکتر میترا مسرورپور

تخصص: تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی)
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: آبادان، امیری-نبش پرویزی آزمایشگاه پاتوبیولوژی سینا
 تلفن تماس:
52229435
همه پزشک‌های آبادان برحسب تخصص دیگر #تخصص آسیب شناسی (پاتولوژی) های آبادان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.