جستجوی پزشک

دکتر مانی دستغیب

تخصص: دکترای حرفه‌ای پزشکی
سطح تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
  آدرس: آبادان، -
 تلفن تماس:
-
همه پزشک‌های آبادان برحسب تخصص دیگر #دکترای حرفه‌ای پزشکی های آبادان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.