جستجوی پزشک

دکتر فرزاد نعمت الهی

تخصص: تخصص چشم پزشکی
سطح تحصیلات: تخصص
  آدرس: آبادان، احمد آباد لین یکم روبروی داروخانه رازی
 تلفن تماس:
54426142
همه پزشک‌های آبادان برحسب تخصص دیگر #تخصص چشم پزشکی های آبادان
چنانچه اطلاعات فوق نادرست یا ناقص است، لطفا با گزارش خطا به تصحیح اطلاعات کمک نمایید.