کلینیک دندانپزشکی پارس

نام مرکز: کلینیک دندانپزشکی پارس
نوع مرکز: کلینیک تخصصی دندانپزشکی
  آدرس: اصفهان، خیابان حکیم نظامی - ابتدای خیابان دقیقی - جنب ساختمان ام‌ آر‌ آی - کلینیک دندانپزشکی پارس
 تلفن تماس:
۳۶۲۵۵۶۶۲
کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی پارس