کلینیک خیریه دارالشفا حضرت ام البنین

نام مرکز: کلینیک خیریه دارالشفا حضرت ام البنین
نوع مرکز:
  آدرس: اصفهان، میدان طوقچی - خیابان مصلی - مقابل حسینیه - کلینیک خیریه دارالشفا حضرت ام البنین
 تلفن تماس:
34475880