کلینیک مرکز  آموزشی درمانی امیرکبیر

نام مرکز: کلینیک مرکز  آموزشی درمانی امیرکبیر
نوع مرکز: کلینیک عمومی
  آدرس: اراک، خیابان شهید شیرودی، ابتدای خیابان علم الهدی، میدان پرستار
 تلفن تماس:
8433134717

  موقعیت کلینیک مرکز  آموزشی درمانی امیرکبیر (برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)