کلینیک مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین

نام مرکز: کلینیک مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین
نوع مرکز: کلینیک عمومی
  آدرس: اراک، میدان بسیج، مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین
 تلفن تماس:
08634173601 , 08634173610

  موقعیت کلینیک مرکز آموزشی درمانی امیرالمؤمنین (برای مسیریابی اینجا را کلیک کنید)